Pågående arbeid

Uttalelse fra Ungdomsrådet for Fjellregionen

01.03.2020 Sendt Kulturdepartementet - Høring NOU2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Kulturdepartementet - uttalelse NOU

Fjellungdom i Klimaskifte