Møteplaner 2020

Måned

AU

Regionråd

Merknad / Annet

Januar

Onsdag 08.

Agenda Innlandet Hamar 14. januar

Årsmøte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen Tynset

15. januar

«Vi bygger Innlandet» Otta 16.januar

Februar

Mandag 03.

Skapende Ungdomsmesse Røros 5. februar

Kommunalkomiteen – møte Røros 18. februar

Rådsmøte Fjellnettverket 25. februar

Mars

Onsdag 04.

Hematt i Oslo 27. mars

April

Onsdag 01. - AVLYST

Mai

Mandag 04.

Onsdag 20.
flyttes til 23. juni.

Strategiplan, regnskap mm i regionrådet

Fjellkonferanse 26.-28. mai.

Juni

Mandag 8.

Tirsdag 23.

Juli

August

September

Onsdag 09.

Oktober

Onsdag 07.

Klimatoppmøte for ungdom, dato ikke endelig fastsatt

November

Mandag 18.

Desember

Onsdag 02.

Budsjett, handlingsplan mm i regionrådet