Bærekraftig næringsutvikling med fritidboligene i sentrum

Prosjektet startet opp høsten 2015 og avsluttet i januar 2017. 

Hovedmålet med prosjektet er å øke antall aktive fritids-/hytteeiere og brukere som skal bidra til økt og bærekraftig verdiskapning og næringsutvikling i Fjellregionen.

Delmål 

  • Gjennomføre en hytteundersøkelse og spre kunnskap om resultatene
  • Stimulere til utvikling av flere fritidsboliger tilpasset markedet
  • Bidra til mer målrettet hytteutbygging - bruk mot forskjellige markedssegmenter, aktiviteter som langrenn, vandring, fisk etc. og arrangementsopplevelser
  • Etablere et ambassadør-/medspillernettverk av fritidsbeboere
  • Bedre handels- og servicetilbudet overfor hytteeiere gjennom økt kunnskap
  • Arrangementer, aktivitets- og opplevelsesaktører skal blir mer aktive tilbydere mot fritidsbeboere.
  • Utarbeid forslag til hvordan fellesgoder som løypekjøring mm. kan finansieres

Arbeids og prosjektgruppe
Arbeidsutvalget i Regionrådet har vært styringsgruppe for prosjektet.  Regional næringssjef Bjørn Frydenborg har vært prosjektleder.

Prosjektplanen kan du lese her
 

Veileder og anbefalinger som er utbeidet i prosjektet: 

Miniveileder - Næringsvennlig hyttebygging i Fjellregionen

Attraktiv hyttekommune - noen anbefalinger for kommunene i Fjellregionen