Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse til kommunene i Fjellregionen

Prosjektet startet opp i høsten 2016 og skal avsluttes våren 2017. Ble forlenget til 31.07.2018.

Hovedmålet med prosjektet er kunne yte brukerne faglig forsvarlige tjenester, sikre nødvendig fagkompetanse og finne nye løsninger på utfordringene som venter i de nærmeste årene. 

Prosjektmål
Klargjøre behovet for kompetanseheving av fagfolkene i kommunene i Fjellregionen og iverksette tiltak for et kompetanseløft.  Bidra til å rekruttere nødvendig fagkompetanse i årene framover.  

Delmål
A)- Bidra til at kommunene oppdaterer sine kompetanseplaner og vurderer behov for tiltak innen helse- og omsorgstjenestene spesielt

B)- Bidra til at kommunene vurderer kompetansebehov også for andre tjenesteområder

C)- Utarbeide en samlet oversikt over kompetansebehovet i kommunene i regionen som helhet de nærmeste årene, og lage rutiner for at dette blir oppdatert jevnlig.

D)- Gjennomføre tiltak for å gi kommunene et kompetanseløft

E)- Bidra til å gjennomføre nødvendige rekrutteringstiltak.

Arbeids og prosjektgruppe
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Personalsjef i Tolga kommune Harald Sørli, personalsjef i Tynset kommune Siv Nytrøen, Leder Tynset Studie- og høgskolesenter May-Tove Dalbakk og Regionkoordinator Aina Winsvold. Gruppen skal ha ansvar for sammenstilling, fremdrift og kommunikasjon, samt analyse av dataene.

Prosjektgruppen består av to representanter fra hver av kommunene. Medlemmene i prosjektgruppen skal ha ansvaret for å samle inn data i sin respektive kommune, bidra til å analysere behovene for kompetanseutvikling, og forankre rutiner for videre kompetansekartlegging.

KS- Konsulent Ingjerd Astad skal lede prosessen og workshopene.

Prosjektleder
Regionkoordinator Aina Winsvold 97480907 / Prosjektmedarbeider Leder Tynset Studie- og høgskolesenter May Tove Dalbakk 99165244

Prosjektplanen kan du lese her 

Sluttrapporten kan du lese her