Fagdager 2015

Da er vi igjen klar for Fagdager til høsten  - mer om datoer, tema og påmelding.

22. oktober: «Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring» 
Oppdatering: Regnskapsfører 3 t finansregnskap, 1 t bokføring, 3 t annet. 

Revisor 4 t regnskap, 3 t annet. 

Kursavgift kr. 3500,- inkl. servering og kursdokumentasjon. 

             

25. november:  «Etikk – rolle og refleksjon«  

Oppdatering: Regnskapsfører 7 t annet.  Revisor: 7 t etikk 

Kursavgift kr 3500,- inkl. servering og kursdokumentasjon.

 

Vedlagt: Fagdagenes målsetning, målgruppe, innhold og kursholder

 

Kurssted: Kompetansesenteret, Aumlivn 4c, 2500 Tynset

 

Meld deg på her: http://www.fjellregionen.no/7078.Pamelding-Fagdager-2015.html 

 

Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring

Etikk - rolle og refleksjon

 

Velkommen til Fagdager 2015 !