• Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Er du interessert i å studere Spesialpedagogikk fra høsten -2016?

Å melde sin interesse er helt uforpliktende, men vil gjøre det enklere for oss å holde deg informert om   studietilbudet og vårt videre arbeid.  Det vil samtidig gi oss en god indikasjon på interessen for studiet samt et godt utgangspunkt for tilrettelegging ved Tynset Studie- og høgskolesenter (TSH). Studiet er en videreutdanning på 30 SP som tas på deltid over 1 år.  Studiet passer for barnehagelærere, lærere og andre med fullført relevant pedagogisk utdanning av minst 3-års omfang. 
Det jobbes med å avklare om barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere kan delta.  Forøvrig :

  • Studiet har ingen studieavgift.
    Det betales kun semesteravgift til Høgskolen, kr 650,- og en egenandel til Tynset Studie- og høgskolesenter, p.t. kr 850,-/ semester.  Avlegges skriftlig el. muntlig eksamen ved TSH betales en eksamensavgift.      
  • Desentral tilrettelegging - forelesninger, samlinger og eksamen ved TSH  
  • Informasjonsmøte sammen med Høgskolen i Hedmark, torsdag 7. jan. kl 17:00 ved TSH.
    Her vil det bli informert om studiet, studiemetode samt ulike frister og søknadsprosedyrer. 
  • Studiestart er høst 2016. 
  • Søknadsfrist er 1. mars 2016.    

Mao : Du har nå muligheten til å ta en videreutdanning på 30 SP uten å reise hjemmefra og på bedre vilkår enn om du studerte ved Campus. Meld din interesse for studiet NÅ! 

For deg som er på facebook - lik, følg og hjelp oss å dele utlegg på Fjellstudent.  Den benyttes til jevnlig å informere om nyheter og annet relevant studiestoff!  

For- og etternavn
Postnr. og poststed  
E-post 
Mobilnr 
Bakgrunn/ tidligere utdanning - beskriv kort

Takk for din tilbakemelding !