Årsstudium i Organisasjon og ledelse

Studiet starter opp høsten 2014, tilbys på deltid o/ 2 år og kan følges ved lokalt utdanningssenter på Tynset el. Røros.
Hvorfor studere Årsstudium i organisasjon og ledelse ? 

• Du er interessert i mennesker og deres samspill
• Du får kunnskap om ledelse ved omstilling
• Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet 

Dette er et populært studium - plassene fylles fort opp så vær rask ! Velkommen som student.

Hva blir jeg? 

Du får kunnskap og ferdigheter som hjelper deg med å løse ledelsesoppgaver i privat og offentlig sektor. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

 

Orienter deg mer om studiet her http://www.hihm.no/Studiehaandbok/Direkte-publisering/Studiekatalog/OEkonomi-og-ledelse/AArsstudium-i-organisasjon-og-ledelse-Studiesenteret.no