Årststudium i Bedriftsøkonomi - oppstart høsten 2014

Hvorfor studere Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid over 2 år, v/ lokalt utdanningssenter )

• Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
• Du får etterspurt kompetanse i arbeidslivet
• Du ønsker en fleksibel utdanning nær deg og ved ditt lokale utdanningssenter på Tynset el. Røros)

Hva blir jeg? 

Du kan jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor. Studiet tilsvarer første året i flere bachelorgrader og er også en aktuell videreutdanning. Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

 

Orienter deg mer om studiet samt få tilgang til søknadsweb http://www.hihm.no/Studiehaandbok/Direkte-publisering/Studiekatalog/OEkonomi-og-ledelse/AArsstudium-i-bedriftsoekonomi-deltid-studiesenteret