Barnehagelærerutdanning

ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samlinger på Tynset Studie-og høgskolesenter blir en realitet dersom det er nok søkere fra fjellregionen.  Studietilbudet gis i samarbeid med Høgskolen i Hedmark fra høsten 2014. 

Det forutsettes at du er ansatt 50 % i en barnehage. Studiet er et deltidstudie. Ta kontakt og diskuter dette med din arbeidsgiver om du er interessert.

Utover dette kan ditt lokale studiesenter på Tynset kontaktes for spørsmål omkring studietilbudet.

May Tove Dalbakk, mob. 99165244 el. epost may.tove.dalbakk@hedmark.org

 

Orienter deg mer om studiet www.hihm.no/content/view/full/33341 - m/ video