Helsesøsterutdanning høsten 2014

Høgskolen i Hedmark tilbyr helsesøsterutdanning fra høsten 2014. En videreutdanning for sykepleiere på deltid over 2 år og som gir 60 studiepoeng. Opptakskravet er sykepleierutdanning og 1 års relevant praksis. 

Det skal etter planen tas opp 20 studenter. Studiemodellen er ennå ikke fastlagt endelig. Registrer helt uforpliktende din interesse og vi kan enklere holde deg oppdatert med relevant informasjon. Et informasjonsmøte planlegges før søknadsfristen 1. mars.

Registrer din interesse