Uttalelser fra arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen i 2017

07.12.2017  Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting
                    sendt Sør-Trøndelag/Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og Jernbanedirektoratet

09.05.2017  Idefaserapport Sykehuset Innlandet HF, høring
                    sendt Sykehuset Innlandet

09.05.2017  Foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus, høring
                    sendt Helse Sør-Øst

23.04.2017  Stmeld 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, høringsinnspill
                    sendt til Stortinget v/Transport- og kommunikasjonskomiteen

06.02.2017  Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark - høring 
                    sendt Hedmark- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

06.02.2017  Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021 - høring
                    sendt Hedmark fylkeskommune

06.02.2017  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - høringsuttalelse
                    sendt Hedmark fylkeskommune,

19.01.2017  Bioøkonomistrategi for Innlandet, høringsinnspill
                    sendt Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommune

19.01.2017  Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt - høring
                    sendt Innlandet politidistrikt