Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2018

05.04.2018  Krav til leveringspliktige posttjenester og endringer i postloven - høring
                    sendt Samferdselsdepartementet, Stortingspolitikere, Trøndelag og
                    Hedmark fylkeskommuner

23.03.2018  Innspill til regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)
                    sendt Fylkesmannen i Hedmark
                    Vedlegg:
                    Statistikk database melkebruk 100 tonn
                    Statistikk database små arbeidsfortjeneste
                    Statistikk database små med arbeidsfortjeneste pr liter
                    Statistikk database melkebruk 250 tonn
                    Statistikk database store arbeidsfortjeneste
                    Statistikk database store med arbeidsfortjeneste pr liter
                    Kommentarer til statistikk melkeproduksjon
                    Kommentarer til utregning av inntektsutviklingen mjølkeproduksjon 080317
                    Strategi-Matregion Røros

Uttalelser fra arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen i 2017

07.12.2017  Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting
                    sendt Sør-Trøndelag/Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og Jernbanedirektoratet

09.05.2017  Idefaserapport Sykehuset Innlandet HF, høring
                    sendt Sykehuset Innlandet

09.05.2017  Foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus, høring
                    sendt Helse Sør-Øst

23.04.2017  Stmeld 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, høringsinnspill
                    sendt til Stortinget v/Transport- og kommunikasjonskomiteen

06.02.2017  Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark - høring 
                    sendt Hedmark- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

06.02.2017  Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021 - høring
                    sendt Hedmark fylkeskommune

06.02.2017  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - høringsuttalelse
                    sendt Hedmark fylkeskommune,

19.01.2017  Bioøkonomistrategi for Innlandet, høringsinnspill
                    sendt Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommune

19.01.2017  Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt - høring
                    sendt Innlandet politidistrikt