Skip Navigation LinksDu er her - Utdanning
 
 
Illustrasjon barn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 

Oppvekst og utdanning

I Fjellregionen skal det være rom for å skape det liv en ønsker seg, et sted du kan vokse - og være. Et sted du kan få luft under vingene, der du kan føle deg fri - og fly.
Gode barnehager og gode skoler er viktig for oss som bor her og for deg som mulig tilflytter. Vi er i tillegg opptatt av at du også som voksen skal ha muligheter til å få deg en utdannelse eller det faglige påfyllet du har behov for i regionen.

Studietilbud høsten 2018

Tynset Studie- og høgskolesenter tilbyr høsten 2018 en rekke studier.  Flere kan komme utover våren. Hold deg oppdatert - følg oss Facebook Fjellstudent. Åpne vedlegget og klikk deg videre inn på de ulike tilbudene.

FjellstudentA4Ann0218

Best på skole

Nord-Østerdal er skolevinner i Hedmark.  Både når det gjelder utdanningsnivå og karakterer i skolen er regionen fylkesvinner.  -Lange tradisjoner for å verdsette utdanning er blant årsakene som blir trukket fram i avisa Østlendingen.

Nord-Østerdøler er skolevinnere (Østlendingen)

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

bilde

Anskaffelsesprosessen er en kompleks og krevende prosess, helt fra det initieres et behov og til arbeidet er sluttført.

Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 studiepoeng

I samarbeid med Nord Universitet og Studiesenteret.no har vi den glede å kunne tilby et studium i forhandlingspsykologi og beslutningstaking på 7,5 studiepoeng. Studiet følges lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter. 

Kjøps- og kontraktsadferd 7,5 studiepoeng

I samarbeid med Nord Universitet og Studiesenteret.no har vi den glede å kunne tilby et studium i kjøps- og kontraktsadferd på 7,5 studiepoeng. Studiet følges lokalt ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

Dagskurs i service og kundebehandling

Det å jobbe med folk krever ofte "det lille ekstra". Hvordan opptrer vi, og hvilket førsteinntrykk gir vi? Hvordan behandler vi kundene, og forstår vi deres ønsker og behov? 
Kurset er for alle som jobber i førstelinje ut mot kunder, brukere og oppdragsgivere. 

Kursinvitasjon Servicekurs  - Påmeldingsfristen utvidet til 13. mai ! 
Påmelding 

Nytt desentralt studie "Arbeid i små skoler" !

Arbeid i små skoler

I samarbeid med Tynset kommune og Høgskolen i Sogn og Fjordane tilbys studiet «Arbeid i små skoler» desentralisert ved Tynset Studie- og høgskolesenter fra høsten 2016. Tilbudet er åpent for søkere fra hele

regionen. Oppstart skoleåret 2016/2017. Studiet er samlings- og nettbasert, to fellessamlinger på 2-3-dager.

For mer informasjon og søknadsskjema: Små skular og oppvekstsenter 

Søknadsfrist: 15.04.2016 

 

Utdanningstilbud ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Merk at flere av våre studietilbud har søknadsfrist 1. mars!
Fra høsten 2016 kan du velge mellom en rekke høgskoleutdanninger Studietilbud høst 2016  

Tips: Om du ennå ikke ha bestemt deg 100 % - søk innen fristen - avgjørelsen tar du når du får tilbud om studieplass. Lykke til og ta kontakt om du har spørsmål. Velkommen som student !

Spesialpedagogikk ved Tynset Studie- og høgskolesenter

Da er det klart for å søke på videreutdanning innen Spesialpedagogikk 30 sp - deltid høsten 2016.     

Se hva som planlegges av studietilbud høsten 2016 !

Følgende tilbud er under planlegging og med oppstart høsten 2016.
Søknadsweben for de fleste studier åpnes 1. februar. Søknadsfrister er ordinært 1. mars og 15. april.
Følg med oss videre !    

Imponerende fremmøte og interesse !

Studietilbudet innen Spesialpedagogikk har fått en fantastisk mottakelse - pr. d.d har vi 85 som har meldt interesse.

Er du interessert i å studere Spesialpedagogikk på Tynset - høsten 2016 ?

Les mer og meld uforpliktende din interesse HER

Ta del i åpne forelesninger !

Høgskolen i Hedmark tilbyr i samarbeid med Tynset Studie- og høgskolesenter ÅPNE forelesninger m/ tema Folkehelse i uke 1 og 5 i 2016. Meld interesse til may.tove.dalbakk@hedmark.org. Forelesningene er gratis, men pga plassbegrensninger ber jeg om at du oppgir navn og forelesning(er) du ønsker å delta på.  Velkommen ! 

Spar tid og krefter - avlegg din eksamen lokalt !

Ta kontakt på 99165244 el. pr. mail may.tove.dalbakk@hedmark.org - alternativt stikk innom Tynset Studie - og høgskolesenter for en orientering. 

Kurs om KOLS

Granheim lungesykehus inviterer til gratis kurs om KOLS.  Kurset foregår via videokonferanse ved Tynset Studie- og høgskolesenter.  Se vedlegg og meld deg på så snart som mulig. KOLS-kurs

Nytt tilbud - Helsefagarbeider

Klassebilde helsefagarbeider

Røros Ressurs har nettopp starta opp et nytt tilbud Helsefagarbeiderutdanning for minoritetsspråklige. Dette er et tilbud i Fjellregionen med deltakere fra fem av de åtte  kommunene.

"Hest i Næring"

Nytt spennende deltidsstudium - 30 sp/1 år. Følges ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

Opptak frem til studiestart 3.sept. -015.  Mer om studiet og link til søknadsweb

http://www.studiesenteret.no/hest-i-naeligring-hin-hoslashst-2015.html 

Er du student, nettstudent el. studerer på egen hånd ?

Da har vi et tilbud til deg ved Tynset Studie- og høgskolesenter - ta kontakt !
Som student står dette til din disposisjon

Innføringskurs i Plan og bygningsloven

illustrasjonsfoto-plan-og-bygningsloven

Den 1. juli 2015 ble det innført nye regler i Plan- og bygningsloven. I den sammenheng inviterer vi til et innføringskurs i Plan og bygningsloven hvor disse endringene vil belyses grundig. 

Velkommen til et nytt studieår !

Generell info til gamle og nye studenter/brukere av Tynset Studie- og høgskolesenter

Velkommen til et nytt studieår!

Har du behov for Innkjøpskompetanse - fortsatt mulig å søke !

I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag kan Tynset Studie- og høgskolesenter nå tilby et studium i Innkjøpsledelse på 30 studiepoeng fra høsten 2015. 

Barnehager

Foto: Os kommuneTrygghet og trivsel er en forutsetning for at man skal utvikle seg som menneske. Dette gjelder oss alle - men kanskje aller mest for de yngste. Vi har god barnehagedekning. Barnehagene våre er relativt små, og de har lett tilgjengelige, trygge og store uteområder. I Fjellregionen forsvinner ingen i mengden, heller ikke de minste.

Grunnskole

foto: Tynset UngdomsskoleGrunnskolene våre er relativt små med godt og trygt læringsmiljø. Flere av skolene driver utviklingsarbeid som har fått nasjonal oppmerksomhet.  Ungdomsskoleelevene er samlet på en skole i hver kommune, mens det er små barneskoler i flere av grendene.  Oversikt over skolene finner du i den enkelte kommune.

Videregående skoler

foto: Nord-Østerdal Videregående skoleVi har tre videregående skoler i Fjellregionen, på Røros, Tynset og Alvdal. Helt sør i regionen bruker flere elever den videregående skolen på Koppang. De videregående skolene våre har et bredt utvalg av yrkes- og almennfaglige utdanningsprogram, og de er fleksible med hensyn til å tilpasse tilbudet til den enkelte elev. Fjellregionen er felles inntaksområde til de videregående skolene, slik at skolevalg kan gjøres uavhengig av fylkesgrensa