Skip Navigation LinksDu er her - Forside
fritid foto terje rakke_2

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 3000 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                  

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Høringer fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16. september 2019

 • Høring rovviltforvaltning
 • Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Leses her

Ønsker bedre dialog om videregående skoler

Regionrådet for Fjellregionen ønsker en bedre dialog om tilbudet ved de tre videregående skolene i regionen, og anmoder skoleeierne om at man sammen tar et initiativ for å få til dette gjennom et større møte med offentlige virksomheter og næringslivet . Dette er noe av budskapet i en høringsuttalelse om  tilbudsstrukturen i Innlandet fylkeskommune, der det ikke legges opp til endringer ved Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole. Regionrådet er opptatt av at det er viktig å se tilbudene ved disse skolene i sammenheng med tilbudet ved Røros videregående skole. Høringsuttalelsen kan leses her

Gods på bane kan dobles - med elektrifisering

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet har i formiddag fått overlevert en rapport fra lederen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Arnfinn Nergård, om potensialet for økt godsmengde på bane mellom nord og sør. Rapporten viser blant annet at mengden kan dobles og hindre 110.000 trailere i året på veier som riksvei 3. Flere tiltak, som elektrifisering av Røros- og Solørbanen, må til for at dette skal kunne realiseres. Rapporten viser at potensialet forsvarer en investering på om lag 30 milliarder kroner. Rapporten kan leses her

Høring fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 5. juni 2019

 • Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene - høring

Leses her
 

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 8. mai 2019

 • Innspill til Struktur for domstolene

Leses her 

Høring og innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 1. april 2019

 • Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring 
 • Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer 

Leses her

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Den 14. mars 2019 ble det sendt innspill til Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og
Statens Vegvesen

 • Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå med fullverdige tjenester

Leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 06.02.2019 høringsuttalelse til

 • Ny Fjellov

Leses her

Tynset Studie- og høgskolesenter - ny nettside

Se den nye nettsiden her, der finner du også link til deres facebookside.

Studiesenteret ønsker å stimulere til høyre utdanning i Nord-Østerdal og tilbyr etterspurte utdanninger. I tillegg arrangeres kurs og etterutdanning til privat og offentlig sektor.

Prosjekt "Tynset og Røros som motorer i regional utvikling - fase 2"

Prosjektet som startet i juni 2015 er nå avsluttet. Det har hatt fem innsatsområder:

 • Lokalmathovedstaden Røros
 • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros' status som verdensarv-sted
 • Verdiskapning knyttet til etablering av arkivene på Tynset
 • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)
 • TV-produksjon og synlighet

Sluttrapporten kan leses her