Skip Navigation LinksDu er her - Forside
Foto Per Roger Bekken

Arrangementskalender

Arrangementskalender

Over 3000 venner

  www.facebook.com/fjellregionen?fref=ts

Aktivitetsplan for næringslivet

  fjellforum.org/aktivitetsplan

Fjellregionens visuelle profil

                                  

Velkommen til Fjellregionen!

Hjertelig velkommen til Fjellregionen.  Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er interessert i å finne ut noe mer om alt vi har å by på.

I regionen finner du verdensarvstedet Røros, handelssenteret Tynset, Aukrusts Alvdal, Holtålen, Tolga, Os, Folldal og Rendalen. Små og store bygder med mange hemmeligheter, som sammen gjør dette til et godt sted å bo og leve. 
Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag et moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur - en region formet av fjellene!

I dag er vi 23.000 innbyggere i Fjellregionen - og vi vil gjerne bli flere. Kommunene samarbeider for å klare dette gjennom Regionrådet for Fjellregionen, som også drifter denne nettsiden.  

Prosjekt "Tynset og Røros som motorer i regional utvikling - fase 2"

Prosjektet som startet i juni 2015 er nå avsluttet. Det har hatt fem innsatsområder:

 • Lokalmathovedstaden Røros
 • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros' status som verdensarv-sted
 • Verdiskapning knyttet til etablering av arkivene på Tynset
 • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)
 • TV-produksjon og synlighet

Sluttrapporten kan leses her

Ny leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen

Hedda Johansen fra Tynset ble valgt til ny leder på ungdomsrådets høstsamling i oktober, og overtar etter Kristine H. Ferhagen fra Røros. Hun går første året på Nord-Østerdal videregående skole, og sitter også i Ungdommens fylkesting for Tynset.

Karoline S. Jordet fra Rendalen fortsetter som nestleder.

Prosjekt - "Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse til kommunene i Fjellregionen"

Hovedmålet med prosjektet var å kunne yte brukerne faglig forsvarlige tjenester, sikre nødvendig fagkompetanse og finne nye løsninger på utfordringene som venter kommunene i Fjellregionen i de nærmeste årene. Prosjektet startet høsten 2016 og er nå avsluttet. 
Mer om prosjektet og sluttrapport kan leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 3.10.2018 uttalelse til

 • Jernbaneløsning Hamar

Uttalelsen leses her

Kulturminnemiljø med store muligheter i Fjellregionen

Rapporten "Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen", utarbeidet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er en solid dokumentasjon på det store kompetansemiljøet regionen har. Den viser at de samlet kan håndtere nasjonale funksjoner og at de kan ta internasjonale posisjoner. 
Rapporten kan leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 05.09.2018 uttalelser til 

 • Trøndelagsplanen 2018 - 2030
 • Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019 - 2030 

Uttalelsene kan leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen har gitt uttalelser til:

 • Vedrørende spørsmål om felles ledelse mellom Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett. 
 • Arbeidet med FOT-ruter i Sør-Norge fra april 2020 
 • Fremtidens utdanningsbehov innen jordbruket 

Uttalelsene leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 02.05.2018 vedtatt uttalelser til:

 • Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye arbeidsoppgaver til fylkeskommunene
 • Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

Uttalelsene kan leses her

Krav til leveringspliktige posttjenester og endring i postloven - høring

Regionrådet for Fjellregionen har levert svar på høring om leveringspliktige posttjenester og endring i postloven til Samferdselsdepartementet. Vedtatt i arbeidsutvalget 04.04.2018, sak 16/2018, uttalelsen kan leses her

Ny leder og nestleder i Ungdomsrådet for Fjellregionen

På Ungdomsrådets vårmøte 5. mars 2018 ble Kristine Herfjord Feragen fra Røros valgt til ny leder etter Erlend K. Nytrøen. Karoline S. Jordet fra Rendalen er valgt til ny nestleder etter Ola Bakkom. Vi ønsker de lykke til.