Skip Navigation Links

Kompetansesenteret.JPG

Norsk Helsearkiv - nyhetbrev nr 1 - 2016

Vedlagt følger første nyhetsbrev i 2016 fra Norsk helsearkiv angående nytt studietilbud ved NTNU i Trondheim.  Minner også om deres hjemmeside www.norskhelsearkiv.no som blir fortløpende oppdatert. 
Nyhetsbrev 2016 nr 1 

Gratis deltakelse på temadag : Selvmordsforebygging

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging inviterer vi i samarbeid med Høgskolen i Hedmark til temadag ved Tynset Studie- og høgskolesenter. Ingen deltageravgift! Les mer og meld din interesse snarest. Du kan delta på de tema som er interessante. Temaene kommer til å gå i hverandre, men timene har følgende tidsplan:
Tema 1: kl 09-945, Tema 2: kl 10-1045, Tema 3: kl 11-1145, Tema 4: kl 1330-1415
Selvmordsforebyggende dag 10.9.15     

Fagdager 2015

Da er vi igjen klar for Fagdager til høsten  - mer om datoer, tema og påmelding.

Studer i nærmiljøet ...og kombiner jobb, familie og utdannelse

Foto Fjellstudent.Still052

Utdanningstilbudene for 2015/ 2016 er klare.
Merk at de første søknadsfristene er allerede 1. mars.
Velkommen som student !

Studier som tilbys 2015/2016  "
"Møt våre studenter"  i egne videoer på facebook Fjellstudent.

Kontinueringseksamen ved Høgskolen i Hedmark

 Det vil bli arrangert 2 kontinueringsperioder for emner som gikk høstsemesteret 2014 -  les mer 

Arkivutdanning med i statsbudsjettet for 2015 !

Det har idag gått ut nyhetsbrev til alle som har meldt sin interesse for arkivutdanning. Høgskolen i Sør-Trøndelag får 6 mill til arkivutdanning. - les hva HiST skriver
Følg også med på Helsearkivets hjemmesider som fortløpende oppdateres ved behov. Informasjon om arkivutdanningen vil også bli offentliggjort her - og på facebook Fjellstudent. 
Følg oss !  

Fagdager 2014

Det er igjen tid for å gjøre seg kjent med og booke plass på høstens fagdager. Sammen med våre 5 samarbeidspartnere Accountor, Daldata, KPMG, Revisorkonsult og Vekstra har vi lagt opp til 3 fagdager for ansatte i økonomi-, revisjon og rådgivningsbransjen. Kurssted er som tidligere, Kompetansesenteret Tynset.

Spennende studium - bli en verdiskaper !

Gjennom Bachelorstudiet i Bygdeutvikling skal studentene lære å sjå med nye øyne på ressursene de har rundt seg.

De menneskelige, de naturbaserte, de kulturelle, de sosiale og økonomiske.  Om du ikke ønsker å gå løs på en bachelor kan du ta enkelte moduler i studiet.  Følg studiet ved ditt lokale studiesenter på Tynset eller Røros.
Vi har 3 søkere fra fjellregionen hittil,  – men ønsker oss enda flere !

Les mer http://www.studiesenteret.no/nyheter/bli-en-verdiskaper

Har du spørsmål ? – ikke nøl med å ta kontakt.  

Fortsatt mulig å søke !

Det er fortsatt mulig å søke økonomistudiene vi leverer i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Men vær obs - her gjelder førstemann til mølla - så ikke nøl med å søke!

Mer om studiene her:
Årsstudium bedriftsøkonomi
Påbygning økonomi/administrasjon
Påbygning regnskap/revisjon 

Velkommen til et lærerikt år eller to !

Anbefalte studier !

Følg disse studiene levert fra Høgskolen i Nesna ved ditt lokale studiesenter på Tynset eller Røros !
Flerkulturell forståelse 1, Grunnstudium i pedagogikk 1, Rådgivning 1, Rådgivning 2, Rådgivning 1 (KFK) og Lesing 1 (KFK).  KFK tilbudene har søknadsfrist 15.mars !  De andre har frist 15. april, men det lønner seg å være tidlig ute da dette er populære studier.  
Gå inn på og les mer om mulighetene: http://www.studiesenteret.no/
Velkommen som student !

Utvidet frist for ABLU !

Du som jobber i barnehage i Fjellregionen, men mangler barnehagelærerutdanning har nå en unik sjanse. Se mer informasjon på http://www.hihm.no/content/view/full/33341 

Ny søknadsfrist 1. april !

Høgskoletilbud i Fjellregionen høsten 2014

Se oversikt over studier som vil tilbys ved Tynset Studie- og høgskolesenter og Røros Ressurs høsten 2014.  Disse er merket med hhv T og R 
Merk at flere av studiene har 1. mars som søknadsfrist.    

Vår samarbeidspartner

Studiesenteret.no har nå lansert sin nye side og nye studietilbud fra høsten -14. De aller fleste tilbud kan følges fra  lokalt studiesenter på Tynset og Røros. Søknadsfrister 1. mars og 15. april - med noen unntak. 

Bachelor sykepleie - oppstart høsten 2014

Søknadsfrist 1.mars og 15. april for hhv. søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse. 

Årsstudium i Organisasjon og ledelse

Studiet starter opp høsten 2014, tilbys på deltid o/ 2 år og kan følges ved lokalt utdanningssenter på Tynset el. Røros.
Hvorfor studere Årsstudium i organisasjon og ledelse ? 

• Du er interessert i mennesker og deres samspill
• Du får kunnskap om ledelse ved omstilling
• Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet 

Dette er et populært studium - plassene fylles fort opp så vær rask ! Velkommen som student.

Årststudium i Bedriftsøkonomi - oppstart høsten 2014

Hvorfor studere Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid over 2 år, v/ lokalt utdanningssenter )

• Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon
• Du får etterspurt kompetanse i arbeidslivet
• Du ønsker en fleksibel utdanning nær deg og ved ditt lokale utdanningssenter på Tynset el. Røros)

Barnehagelærerutdanning

ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samlinger på Tynset Studie-og høgskolesenter blir en realitet dersom det er nok søkere fra fjellregionen.  Studietilbudet gis i samarbeid med Høgskolen i Hedmark fra høsten 2014. 

Helsesøsterutdanning høsten 2014

Høgskolen i Hedmark tilbyr helsesøsterutdanning fra høsten 2014. En videreutdanning for sykepleiere på deltid over 2 år og som gir 60 studiepoeng. Opptakskravet er sykepleierutdanning og 1 års relevant praksis. 

INFORMASJONSMØTE OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING !

Vi inviterer til en orientering om planlagt barnehagelærer- utdanning i Fjellregionen, onsdag 25. september kl 14 – 16 ved Tynset studie- og høgskolesenter.
Agenda
- Velkommen m/orientering om muligheter/tilbud ved lokalt studiesenter v/ May Tove Dalbakk, TSH
- Kommunenes satsing og plan vedr. kompetanse i barnehagesektoren v/ Mariann Hagen, T...ynset kommune
- Orientering om ulike barnehagelærerutdanninger v/ Karin Moen, Høgskolen i Hedmark
- Spørsmål og avklaringer

Vi ønsker potensielle studenter og barnehageledere velkommen.
Det vil bli en enkel servering - ber derfor om at du melder din deltakelse til undertegnede, may.tove.dalbakk@hedmark.org
Vel møtt !

Årstudium i Informasjonssystemer - noe for deg ?

Vi har fortsatt ledige plasser, men vær rask ! - oppstart av studiet er 28. august og det stenges da for inntak. Opptakskrav er generell studiekompetanse el. realkompetanse. Årsstudiet utgjør 1. året av Bachelor Informasjonssystemer. Påbygning i form av de to siste årene vil bli vurdert tilbudt lokalt. Årsstudiet er desentralisert og følges fra lokalt studiesenter på Tynset el. Røros.
Mer om studiet og link til søknadsweb under - evt. ta kontakt med Tynset Studie - og høgskolesenter på tlf. 62485600 el. mob. 9916524486.
http://www.hinesna.no/node/7138

 

FORTSATT SØKBARE STUDIER

Her gjelder det å være rask da det tas opp søkere fortløpende inntil studiet er fylt opp !

FORTSATT MULIG Å SØKE

Følgende studier er søkbare på restetorget - her er det førstemann til mølla så det er ingen grunn til å vente !

DIsse studietilbudene har søknadsfrist 1. juni :

Etterspurt, digital kompetanse - er det interessant ?

Meld interesse for Årsenhet i Informasjonssystemer - se nærmere informasjon om studiet lengre ned på siden. Vi har allerede en god gruppe, men vil  med stor sannsynlighet kunne ta inn flere. Ta kontakt med Tynset Studie- og høgskolesenter så fort som mulig. 

NB! Opptak gjøres fortløpende, dersom du er interessert anbefales det å søke så fort som mulig. Den endelige avgjørelsen tas når du evt. får tilbud om studieplass.
Merk også : De fleste av våre studietilbud har ingen ordinær studieavgift - kun semester- og eksamensavgift !

STUDIER HØSTEN 2013 - TYNSET OG RØROS

Søknadsfrister:
  1. mars : For bl.a. søkere med realkompetanse.
                 Gjelder også studiene Organisasjon&ledelse og Bedriftsøkonomi
15. mars : For søknad på videreutdanning for lærere (UDIR)
15. april  : Søkere med generell studiekompetanse

Ved å følge linken kan du lese mer om studiet og søknadsfrister for det enkelte studiet samt tilgang til søknadsweb.
• Videreutdanning for lærere – Kompetanse for kvalitet - deltid 30 SP
  Se omtale informasjonsmøte 12. februar kl 13. 
  Følgende fag kan tas ved lokalt studiesenter. Samarbeidende høgskole er
  oppgitt og må velges.
  Følg ordinær søknadsprosedyre for KFK videreutdanning - UDIR.   
  - Engelsk 1 og 2  (Høgskolen i Østfold)
  - Lesing 1 (Høgskolen i Vestfold)
  - Matematikk 1 og 2 (Høgskolen i Østfold) 
  - Rådgivning 2 (Høgskolen i Nesna)

Ta kontakt med lokalt studiesenter på Tynset el. Røros om du har spørsmål.
Velkommen som student !

ÅRSENHET I INFORMASJONSSYSTEMER

v/ Tynset Studie- og høgskolesenter og Røros Ressurs.

Tynset Studie- og høgskolesenter og Røros Ressurs tilbyr fra høsten 2013, Årskurs i Informasjonsystemer, i samarbeid med Høgskolen i Nesna. Studiet er lagt opp med samlinger og forelesninger over video ved lokalt studiesenter slik at det er mulig å stå i jobb samtidig som du studerer. Tilsvarer 1. år Bachelor Informasjonssystemer. 
 
Målgruppe: De som ikke har høgskoleutdanning, men står i en IKT jobb og som ønsker å formalisere sin kompetanse. Passer også for de som ønsker å kvalifisere seg til arbeid med systemutvikling, systemadministrasjon og systemintegrasjon, og som ønsker å ta 1. året som et samlingsbasert studium. 
Studiemetode: Samlingsbasert med nettstøtte,heltid - 1 år, 60 sp
Samlinger: 4 samlinger à 3 dg/ semester - alle forelesninger på lokalt studiesenter
Opptakskrav: Generell studiekompetanse el. ved realkompetansevurdering
 
Ingen studieavgift ! For ytterligere informasjon om studiet, les her  
Høres dette interessant ut ? - ta kontakt med lokalt studesenter (se høyre side) og registrer din søknad 
Søknadsfrister: 
1. mars - for søkere med realkompetanse
15. april - for søkere med generell studiekompetanse 

Vi har et begrenset antall plasser så her er det først til mølla som gjelder !  

KOMPETANSE FOR KVALITET

Her viser vi deg - som lærer - hvordan du søker studier innen KOMPETANSE FOR KVALITET der undervisningen i hovedsak skjer ved ditt lokale studiesenter på Tynset el. Røros - video

INFORMASJONSMØTE VIDEREUTDANNINGSTILBUD LÆRERE

Vi inviterer til informasjonsmøte vedr. videreutdanningstilbud for lærere iht. Kompetanse for kvalitet
ved Tynset Studie- og høgskolesenter, tirsdag 12. febtuar kl 13:00.

Videreutdanning for lærere – iht. KFK - deltid 30 SP
- Engelsk 1 og 2
- Lesing 1
- Matematikk 1 og 2
- Rådgivning 2

Samlinger og undervisning ved lokalt studiesenter på Tynset el. Røros.
Søknadsfrist 15. mars etter samråd med rektor.

GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING HØSTEN 2013

Vi tilbyr desentral Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og trinn 5-10 fra høsten 2013.

 • Et samarbeid med Høgskolen i Telemark
 • Fleksibel / nett- og samlingsbasert studiemodell
 • 1-2 olig. forelesninger pr. uke over video v/ lokalt studiesenter
 • Samlinger på Notodden, 3–4 g/ semester à 4 dager
 • Gruppearbeid – og sjølstudier mellom samlingene ved lokalt studiesenter
 • Tilgang til lokalt studiesenter m/ gode studiefasiliteter/ tilrettelagt infrastruktur og teknisk bistand
   
  Erfaringer og tilbakemeldinger fra dagens studenter :
  - godt tilrettelagt og velfungerende studieopplegg
  - gode faglige ressurser hos HiT - god oppfølging av studentene
  - et godt utdanningstilbud for voksne studenter 

Søknadsfristen er 15. april. Link til søknadsskjema vil følge innen kort tid.
                                  Velkommen som student ! 

Er det håp for de lokale studiesentrene ?

I dagens Østlending er det hele tre oppslag som gir grunn til fortsatt håp om bedre rammevilkår for desentral utdanning og lokale studiesentre.
Gjennom en bevisst satsing på tilrettelagt høgere utdanning i distriktene via høgskoler og universitet utvikles sterke og attraktive lokalsamfunn, bærekraftig næringsliv og regionale sentra. God lesning..se vedlegg.

20121122145918043.pdf

Mangler vi lærere eller nye strategier ?

I et illevarslende VG-oppslag ble det presentert tall som viser at vi kan komme til å mangle 18.000 lærere om noen år. Legg til varselet om mangel på ingeniører og sykepleiere så begynner det å tegne seg et dystert bilde. Les hele artikkelen og som i tillegg presenterer en strategi og et allerede eksisterende nettverk for å styrke den nasjonale utdanningskapasiteten !   

Mangler eller nye strategier.pdf

Lokale studiesentre og tilbud om høyere utdanning - en faktor for vekst og utvikling i Fjellregionen?